tisdag, augusti 04, 2015

Utgrävningar

Det är visserligen jobbigt att gräva ut där växthuset ska ha sin grund men det är kul också. Jag har hittat en 50-öring från 1939! En massa rostiga grova och böjda spikar, grövre än vanlig spik, krukskärvor i lera och porslinsskärvor. Ännu bara en med tillstymmelsen till ett mönster men det känns som arkeologiska utgrävningar och att jag i slutänden ska kunna bygga ihop dessa skärvor. Men det ska jag ju inte. Där växthuset ska stå är det ett ytterst tunt lager med jord. Under är det sand och det var till och med en seriös person som menade att jag inte behöver en massa bärlager... vi får se hur det blir med det men en halvmeter djupt och isolering innan bärlager är i alla fall inte nödvändigt som där jag bodde förut.
Där lusthuset ska stå har det varit odlingsland någon gång i tiden och där är det inte bara ett tjockare lager matjord utan dessutom massor av kvickrot. Så lustigt hur kvickroten tar sig djupt ner i matjorden men i sandjorden finns den inte alls och ändå är det bara ett par meters mellanrum på platserna. Jag tänker mig en stencirkel där men kommer nog att behöva gräva mycket djupare och fylla på både bärlager och sand innan jag kan lägga en sådan. Tre meter i diameter ska det bli, vet bara inte när. Förhoppningsvis blir det en solig vrå att inta frukost på varma dagar nästa sommar.

Inga kommentarer: